Ce este logodna ?

Logodna (cuvânt slav, care înseamnă a face făgăduinţă de căsătorie) e rânduită tocmirii sau aşezării nunţii a doi tineri care s-au făgăduit unul altuia. Biserica binecuvintează această veche datină printr-o slujbă scurtă, premergătoare nunţii sau cununiei; slujba logodnei de cele mai multe ori se face împreună cu slujba cununiei, săvârşindu-se imediat înaintea acesteia (dar se…

Fericirea este întemeiată pe frica de Dumnezeu

 Te felicit cu ocazia căsătoriei lui N. … Soţilor le doresc din inimă unire şi pace în căsătorie, iar ţie (ca părinte) mângâiere din partea ascultării lor bune, precum şi cinste şi respect cuvenit părinţilor din partea copiilor întelepţi şi ascultători.  Totuşi toţi trei trebuie să vă amintiţi mereu şi să nu uitaţi, ca doar…

Iertînd și Iertîndu-te, devii liber

Azi, mă voi ierta și îmi voi elibera sufletul de regrete. Mă voi ierta, fiindcă am obosit să mă condamn atât de mult și de aspru pentru tot ceea ce am făcut si pentru tot ceea ce nu am făcut. Am fost cel mai dur judecător al meu, iar uneori am devenit propriul meu călău.…

Datorii obligatorii ale părinților față de copii

Principalele datorii ale părinţilor faţă de copii, după Sfânta Scriptură sunt : Prima datorie a părinţilor faţă de copii este aceea de a-i iubi (Tit 2, 4). Copiii trebuie să fie născuţi din dragoste şi din dorinţa ambilor soţi, iar nu din plăcere, din păcat sau din întâmplare. A doua datorie a părinţilor faţă de…

Pentru tine, care în fiecare zi lupți …

Tu, care în fiecare zi te lupţi cu valurile mării acestei vieţi cuprinse de furtună şi eşti încărcat cu atâtea păcate, ai nevoie în permanenţă de mângâierea Sfintelor Scripturi. Te afli în prima linie a luptei pentru supra-vieţuire şi eşti rănit în permanenţă. Femeia ta te mânie, fiul tău te supără, angajatul tău te enervează,…

Îndatoririle tinerilor soți

Mila lui Dumnezeu fie cu tine! Mă bucur foarte mult de fericirea ta. Dumnezeu ţi-a trimis această căsătorie. Binecuvântez mâna Lui cea darnică. Tu îngrijeşte-te să nu pierzi ceea ce ţi s-a dat. Cred că nunta ta a avut de-acum loc şi trăieşti deja cu soţia. Domnul să vă binecuvânteze şi să vă facă parte de toate bucuriile.…

Povață către tinerii însurăței

Sunt foarte bucuros de căsătoria Dumneavoastră. Binecuvântarea Domnului să adăsteze asupra voastră şi a soţiei Dumneavoastră. Să se întărească între voi dragostea nefăţarnică şi îm-preună-glăsuirea cu pace până la sfârşitul zilelor voastre. Cel mai mult să vă temeţi de pierderea încrederii unuia faţă de celălalt sau de clătinarea ei. Iată şi temelia vieţii conjugale fericite. Domnul să vă dea…

Sfaturi pentru soție de la o împărăteasă sfîntă

Pentru fiecare soţie, principala îndatorire este chivernisirea casei sale. Ea trebuie să fie mărinimoasă şi bună la inimă. Femeia a cărei inimă nu este mişcată la vederea amărăciunii, care nu năzuieşte să ajute când îi stă în putere aceasta, este lipsită de către una dintre principalele calităţi feminine care alcătuiesc temelia firii femeieşti. Femeia adevărată…

Ce înseamnă a iubi cu adevărat

     Părintele Savatie Baștovoi, în una din minunatele și îndrăgitele sale cărți intitulată A iubi înseamnă a ierta, ne spune următoarele: ,,Dumnezeu, cînd s-a pogorît în lume, mai întîi ne-a iertat, ne-a iertat pentru că L-am trădat în rai, ne-a iertat că ne-am îndepărtat de poruncile pe care ni le-a descoperit prin prooroci, ne-a…

Mesaj de felicitare Preasfințitului PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni

Preasfințite Vlădica PETRU, rugător permanent pentru noi, În această frumoasă zi, colorată de soarele verii și luminată de chipul evlavios al Preasfinției Voastre, prilej de sărbătoare prăznuindu-i pe Sfinții Mari Apostoli Petru și Pavel, cu deosebit respect și onoare, din partea Mișcării eparhiale ,,Pentru apărarea și promovarea Fecioriei, a Vieții și Familiei tradiționale”, Vă aducem…

Numai nădejdea în Dumnezeu nu rușinează !

Nădejdea voastră să fie alimentată de credință tare, în Domnul Iisus Hristos, care este dătător de pace și biruință, celor credincioși și dornici de a cîștiga lupta împotriva oricărui rău. Următori fiind lui Hristos, creștini numindu-ne, asemenea Lui, avem fiecare o Cruce de dus, pînă la Înviere. Nădăjduim cu credință, că ,,dacă ne asemănăm morții…