Sfinţii Mucenici Timotei şi Mavra – modele de convieţuire creştină

Pătimirea Sfinţilor mucenici Timotei şi Mavra este un model pentru toţi creştinii căsătoriţi şi nu numai. Sfântul Timotei, creştin din Tebaida Egiptului, în vremea împăratului Diocleţian. La numai douăzeci de zile de la căsătoria lui cu frumoasa Mavra, el este pus în faţa opţiunii ultime între credinţă şi moarte. Sfântul Timotei era citeţ al Sfintelor…

Sfânta Muceniţă Felicitas împreună cu fiii Ianuarie, Felix, Filip, Silvan, Alexandru, Vitalie şi Marcial (apr. 164). 7 februarie

Sfânta muceniță Felicitas avea șapte fii: Ianuarie, Felix, Filip, Silvan, Alexandru, Vitalie și Marcial. Ea se născuse dintr-o bogată familie romană. Preoții păgâni au învinuit-o că ar fi insultat pe zei prin propovăduirea credinței creștine. Sfânta Felicitas și-a împărțit toate averile și împreună cu fiii săi a mărturisit deschis credința sa în Hristos. Toți cei…

Sfînta Fericită Xenia — exemplu desăvîrșit de smerenie, nerăutate și rugăciune. 6 februarie

Sfânta Xenia a trăit în secolul al XVIII-lea, dar este cunoscut relativ puţin despre ea sau familia sa. Şi-a petrecut cea mai mare parte a vieţii ei în Petersburg, în timpul domniei împărăteselor Elizabeta şi Ecaterina a II-a. Xenia Grigorievna Petrova a fost soţia unui ofiţer de armată, Andrei Fedeorovici Petrov. Ea a devenit văduvă…

Sfinții Cuvioși Chiril și Maria de la Radonej, părinții Sfântului Serghie de la Radonej (apr. 1337). 31 ianuarie

Aflăm în această Viață o deosebit de miscătoare legătură între un fiu și părintii săi – un fiu afierosit cu totul lui Dumnezeu incă înainte de a se naște și care totuși trăieste cu părintii săi și are grijă de ei pană la moartea acestora. Cam tot ceea ce știm despre aceastǎ sfantǎ pereche vine…

Sfântul Ierarh Grigorie, episcopul Nyssei (394) și Fericita Teozva Fecioara, soția lui. 23 ianuarie

 Acest Grigorie era frate după trup cu Sfîntul Vasile cel Mare şi a străbătut din tinereţe toată învăţătura cărţii desăvîrşit; el a fost retor slăvit şi filosof ales, ca şi Vasile, fratele lui. Apoi s-a căsătorit cu fericita Teozva, pe care Sfîntul Grigorie, cuvîntătorul de Dumnezeu (Teologul), a cinstit-o mai pe urmă cu multe laude,…

Dreapta Iuliana de la Lazarevo, din Murom (1604). 15 ianuarie

Binecuvântat este Dumnezeu Tatăl cel Atotputernic, Făcătorul cerului şi al pământului, al tuturor celor văzute şi nevăzute. Binecuvântat este Unul-Născut Fiul Său, Cuvântul lui Dumnezeu cel fără de început şi veşnic, Care din Tatăl S-a născut, Dumnezeu din Dumnezeu, născut mai înainte de veci, Puterea cea stăpânitoare prin Care toate s-au făcut. Binecuvântat este Sfântul…

Sfînta Emilia, mama Sfîntului Vasile cel Mare. 14 ianuarie

În prima zi a anului, când Biserica prăznuieşte pe marele ierarh al Bisericii, Sfântul Vasile cel Mare, este pomenită în fiecare an, aproape neştiut de mulţi dintre noi, maica sa, Sfânta Emilia, al cărei nume se tâlcuieşte „gingăşie”. Aceasta, încă din pruncie era deosebit de virtuoasă dorind a petrece restul vieţii sale în feciorie. Deşi…

Sfântul Ioan de Kronstadt. (+1908) 2 ianuarie

Sfântul Ioan Serghiev din Kronştadt s-a născut la 19 oc­tombrie 1829 în sătucul Sura din îndepărtata gubernie nor­dică a Imperiului ţarilor de la Marea Albă, Arhanghelsk, ca fiu al sărmanului paracliser Ilia Mihailovici Serghiev şi al Fiodorei Vasilievna. La Botez a primit, după frumoasa datină creştinească păstrată în poporul rus, numele sfân­tului în a cărui…

Sfîntul Ierarh Spiridon, Mare Făcător de minuni, Episcopul Trimitundei. 25 decembrie

Insula Ciprului era patria minunatului Spiridon, care, născându-se din părinţi simpli, era şi el smerit cu inima şi bun cu viaţa. În copilăria sa a fost păstor de oi şi, crescând, s-a împărtăşit nunţii celei legiuite şi s-a făcut tată de copii. El vieţuia cu cinste şi cu plăcere de Dumnezeu, urmând lui David în…