A-ţi păstra fecioria până la căsătorie înseamnă pentru mine, a-ţi respecta părinţii, propriul corp şi viitorul soţ

Sunt fată, am aproape 21 de ani şi sunt studentă în domeniul medical. Sunt întru totul deacord cu a-ţi păstra fecioria până la căsătorie atât pentru fată cât şi pentru băiat. Nu am avut niciun iubit, deci mi-am păstrat fecioria până la vârsta aceasta şi pot să zic că nu regret deloc. Am observat de-a…

Cel mai scump dar al tinereții !

Cel mai frumos lucru pe care îl are un om este tinerețea! Cea mai prețioasă piatră din cununa tinereții este curățenia trupească împletită cu cea sufletească! Fecioria este cel mai de preț lucru pe care îl are un tînăr și pe care dacă îl pierde, nu-l va putea restabili! A-ți păstra fecioria înseamnă a nu…

O! Feciorie, virtute mare !

Mare virtute este înfrânarea, mare laudă au curăţia şi nevinovăţia, mare slavă are fecioria! O, feciorie, bogăţie necheltuită! O, feciorie, cunună neveştejită! O, feciorie, biserică a lui Dumnezeu şi sălăşluire a Sfântului Duh! O, feciorie, scump mărgăritar, pe care mulţi nu-l văd şi arareori îl află cineva! O, înfrânare, pe care mulţi n-o văd şi…

Prietenie și castitate pînă la căsătorie

In privinţa relaţiei şi a prieteniei dintre un tânăr şi o tânără, Sfântul Ioan Gură de Aur statuează: aceştia trebuie să-şi păstreze curăţia trupească până la căsătorie. Rapsod al frumuseţilor familiei creştine, Sfântul Părinte elogiază castitatea şi fecioria, considerând persoanele care trăiesc într-o astfel de stare a fi superioare chiar şi îngerilor. Recomandând insistent păstrarea…

În paradis domnea fecioria

Cu ajutorul lui Iisus Hristos, «mintea cea întreagă a celor curaţi cu fecioria», mulţi pui de creştini au curată haina nunţii, spre slava lui Dumnezeu şi spre fericirea lor. În Biserică, fecioriei i se cunoaşte adevărata frumuseţe şi i se recunoaşte adevărata valoare; înfrumuseţează tinereţea, încununează bătrâneţea şi sfinţeşte temelia căsătoriei. Ce dar mai frumos…

O, Feciorie, ce dulce, minunat și strălucitor este numele tău ! Articol pentru toate fetele și mamele !

Mare virtute este înfrânarea, mare laudă au curăţia şi nevinovăţia, mare slavă are fecioria!    Odată cu globalizarea, libertatea de exprimare şi de acţiune, dar şi lipsa de comunicare cu părinţii (care nu mai au timp să acorde atenţie propriilor copii), tinerii au căpătat o altă perspectivă asupra acestei probleme. Foarte puţine sunt familiile care…

Privilegiile sfinte ale Fecioriei

Fecioria este un Dar al lui Dumnezeu Numele fecior sau fecioară, aduce în fiinţa auzitorilor un fel de plăcere şi simpatie, care pe cei curaţi îi înaripează a se înălţa în sferile cereşti, pe treptele facerilor de bine; iar pe cei căzuţi îi deşteaptă spre a se ridica, descătuşa, înaripa şi a porni şi ei…

În căutarea fecioriei (și pentru părinți!)

Cei mai vârstnici adesea prezintă generația în devenire drept una libertină, fără valori… adică needucată și stricată. Probabil tineri din această categorie au fost în toate vremurile, însă acum mai mult ies în evidență. Cu toate acestea o bună parte dintre tinerii de astăzi dau dovadă de mult mai multă verticalitate, decât părinții acestora. De…

Fecioria este virtute îngerească

Ce este curăția? Unii, în mod greșit, confundă curăția cu fecioria. Și pentru faptul că fecioria nu este obligatorie, ei socotesc și curăția ca pe un lucru neobligatoriu pentru toți oamenii. „Monahii și monahiile au făcut legământul fecioriei – spun ei – și trebuie, prin urmare să se afierosească unei vieți de curăție, însă noi,…