Soțul culcîndu-se cu altă femeie se spurcă, întorcîndu-se, aduce spurcăciune în toată casa

Pacatul preacurviei este infidelitatea conjugală. Adică după ce s-a căsătorit cineva şi greşeşte cu altă persoană, atunci face păcatul precurviei. Deci păcatul curviei îl face cel necăsătorit, iar păcatul preacurviei îl face cel care s-a cununat. Păcatul preacurviei este mult mai greu decât al curviei, deoarece atunci când cineva se căsătoreşte depune jurământ înaintea lui…

Fidelitatea este veriga ce menţine familia

Fidelitatea este veriga ce menţine familia. Trăinicia legăturii între soţ şi soţie este un rezultat al respectării unuia faţă de celălat, fapt care dă încredere reciprocă. Această încredere, dă forţă nu numai ţie dar şi jumătăţii tale. Fidelitatea continua sa fie un subiect fierbinte indiferent de nivelul de emancipare al fiecaruia dintre noi. Valoare incontestabila,…